Contentbox headline
You are not logged in. Log in to post on the forum.

Community Boards | News | Informacja dotycząca donate / Donate informationNews: Informacja dotycząca donate / Donate information

Author:
Thread: #10
Pages: 1
Kris

Community Manager

Inhabitant of TIMERA-Global
Vocation: None
Level: 100


Posts: 2
Informacja dotycząca donate / Donate information

Jeżeli chcesz wesprzeć serwer, możesz dokontać tego poprzez te paltformy!
Paypal, BLIK, akceptujemy również Tibia Coins z RL Tibii

Za wsparcie 100 pln otrzymujesz Pro Set dla wybranej profesji!

Pojednyczno również można otrzymac itemy :

Bronie ( 40 pln ) , Buty ( 20 pln ) , cała reszta po ( 10 pln )

Staminer jest w cenie ( 20 pln ) nie wchodzi w cene zestawu

Pro Potion jest w cenie ( 30 pln ) nie wchodzi w cene zestawu

[Pro Potion nie kończy się oraz dodaje nam +35 mele skills, +105 magic level, +50 distance, +50 defense na 3 minuty]

Pro Exercise Weapons jest w cenie ( 30 pln ) nie wchodzi w cene zestawu

Pro Exp Shield 2h/225%+ jest w cenie ( 5 pln ) nie wchodzi w cene zestawu

Pro Exp Shield Never End/225%+ jest w cenie ( 100 pln ) nie wchodzi w cene zestawu

Jeśli jest to wsparcie w formie TC z RL Tibii ( 750 coins ) cały set

Broń (300 TC), Buty (150 TC), cała reszta po (75 TC), Staminer (150 TC), Pro Potion (250 TC), Pro Exercise Weapons (250TC), Pro Exp Shield 2h (50TC), Pro Exp Shield Never End (750TC)

Więcej informacji na discord "Krzysio#2435"

Lub pod adresem e-mail : timeraots@gmail.com

 

 


If you want to support the server, you can do it through these platforms! Paypal, we also accept Tibia Coins from RL Tibia

For the donate of 25 EURO you get the Pro Set for the chosen profession!

Reconcile also you can get the items:

Weapons (10 EUR), Shoes (5 EUR), all the rest (3 EUR)

The staminer is included in the price (5 EUR) and is not included in the price of the set

Pro Potion is included in the price (8 EUR) and is not included in the price of the set

[Pro Potion does not end and gives us +35 mele skills, +105 magic level, +50 distance, +50 defense for 3 minutes]

Pro Exercise Weapons is included in the price (8 EUR) not included in the price of the set

Pro Exp Shield 2h/225%+ is included in the price (1,5 EUR) not included in the price of the set

Pro Exp Shield Never End/225%+ is included in the price (25 EUR) not included in the price of the set

If it is a TC support from Tibia's RL (750 coins), the whole setWeapons (300 TC), Boots (150 TC), everything else (75 TC), Staminer (150 TC), Pro Potion (250 TC), Pro Exercise Weapons (250TC), Pro Exp Shield 2h (50TC), Pro Exp Shield Never End (750TC)

More information on discord "Krzysio # 2435"

Or at the e-mail address: timeraots@gmail.com

 

22.01.22 07:54:00
Edited by Kris
on 05.09.23 07:11:29
Post #10
All times are CEST
Pages: 1


Board Rights:
View threads.

Replace code is ON. Smileys are ON. Images are OFF. Links are OFF. "Thank You!" option is OFF.
Account muting option is ON.
Monster of the Day
Monster Pedestal

Become Premium!

Top 5 Experience

1 - Dix
   Level: (20092)
   Pro Sorcerer
2 - Akuroiss
   Level: (10843)
   Pro Knight
3 - Koperkowy Swir
   Level: (10477)
   Pro Druid
4 - Master-Bujca
   Level: (10261)
   Pro Sorcerer
5 - Dixit
   Level: (8420)
   Pro Paladin